MASNÝ Consulting

"Vaše starosti zúčtujeme za Vás."

Poskytujeme nasledujúce služby

Spracovanie daňových priznaní

Pre fyzické osoby

Spracovanie daňového priznania typu B pre fyzické osoby. Prípadne s doplnkovými službami.  

 

Spracovanie účtovníctva

Pre živnostníkov

Komplexné spracovanie príslušných daňových priznaní, so spracovaním príslušnej evidencie. Prípadne s doplnkovými službami.

 

Spracovanie účtovníctva

Pre právnické osoby

Komplexné spracovanie príslušných daňových priznaní. Vedenie podvojného účtovníctva a spracovanie účtovných závierok. Prípadne s doplnkovými službami.