Blog


Rok 2018 sa nám deň čo deň blíži k dátumu svojej expirácie a pre mnohých z nás to znamená, tak ako každý rok, splnenie si svojich daňových povinností voči štátu. Veľkou zmenou za zdaňovacie obdobie 2018, ako sme Vás už informovali v našom predchádzajúcom článku, je rozšírenie o ďalšiu skupinu daňovníkov, ktorá komunikuje s Finančnou správou...

Vzhľadom na novelu zákona č. 563/2009 daňového poriadku sú živnostníci od 1. 7. 2018 povinní s pracovníkmi daňových úradov komunikovať elektronicky. To znamená, že všetky dokumenty musia byť daňovému úradu doručené elektronicky. Tým nemáme na mysli komunikáciu prostredníctvom e-mailu.

V dnešnej uponáhľanej dobe nadobúda pojem "outsourcing" úplne nový rozmer. Možno nie všetci si to uvedomujeme, ale s outsourcingom sa môžeme stretnúť prakticky kedykoľvek. Od využití služieb čistiarní až po opatrovanie detí.