Cenník

Cena za poskytnuté služby sa vždy stanoví na základe dohody s klientom. Na kalkuláciu konečnej ceny za konkrétnu službu bude mať vplyv - lehota spracovania požadovaná klientom, rozsah a náročnosť požadovaných služieb, pripravenosť podkladov na spracovanie a ďalších faktorov podľa potrieb konkrétneho klienta.

Spracovaný cenník predstavuje približnú kalkuláciu za poskytované služby
-platný od 08. 09. 2018
-ceny sú uvedené bez DPH, nie sme platiteľmi DPH

Spracovanie daňových priznaní

Daňové priznanie typ A

Podľa náročnosti 

od 20 €

Daňové priznanie typ B

Podľa náročnosti pre fyzické osoby a živnostníkov

 od 30 €

Daňové priznanie právnických osôb

Podľa náročnosti

 od 40 €

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti

Podľa náročnosti

 od 25 €

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel

Podľa náročnosti

od 10 €

Spracovanie evidencie na základe paušálnych výdavkov

Jednorázové spracovanie

Za 1 záznam v evidencii

1,20 €

Priebežné spracovanie

Za 1 záznam v evidencii

0,60 €

Spracovanie daňovej evidencie

Jednorázové spracovanie

Za 1 záznam v evidencii

1,40 €

Priebežné spracovanie

Za 1 záznam v evidencii

 0,70 €

Vedenie jednoduchého účtovníctva

Do 25 záznamov v peňažnom denníku mesačne

Za 1 záznam

 1,00 €

Od 26 do 50 záznamov v peňažnom denníku mesačne

Za 1 záznam

0,80 €

Od 51 do 75 záznamov v peňažnom denníku mesačne

Za 1 záznam

0,70 €

Nad 100 záznamov v peňažnom denníku mesačne

Za 1 záznam

 0,55 €

Spracovanie účtovnej závierky

Podľa náročnosti

od 25 €

Vedenie podvojného účtovníctva

Do 50 záznamov v účtovnom denníku mesačne

Za 1 záznam

1,00 €

Od 51 do 100 záznamov v účtovnom denníku mesačne

Za 1 záznam

0,90 €

Od 101 do 200 záznamov v účtovnom denníku mesačne

Za 1 záznam

0,80 €

Od 201 do 300 záznamov v účtovnom denníku mesačne

Za 1 záznam

0,70 €

Nad 300 záznamov v účtovnom denníku mesačne

Za 1 záznam

0,60 €

Spracovanie účtovnej závierky

Podľa náročnosti

od 50 €

Mzdy a personalistika

Spracovanie a výpočet mzdy za zamestnanca mesačne


Od 1 do 4 zamestnancov

TPP           DVP, DPČ


  12 €        10,80 €

Od 5 do 10 zamestnancov

10 €               9 €

Od 11 do 20 zamestnancov

8 €          7,20 €

Nad 20 zamestnancov

6 €         5,40 €

Ročné zúčtovanie daní

8 €          7,20 €

DPH

Evidencia DPH

Za 1 položku v evidencii

0,10 €

Spracovanie mesačného hlásenia DPH (výkazu)

Pre mesačného plátcu

10 €

Spracovanie štvrťročného hlásenia DPH (výkazu)

Pre štvrťročného plátcu

20 €

Evidencia jázd

Evidencia v knihe jázd

Za 1 položku v evidencii

0,30 €