Nenechávajte si dane na poslednú chvíľu

23.10.2018


Rok 2018 sa nám deň čo deň blíži k dátumu svojej expirácie a pre mnohých z nás to znamená, tak ako každý rok, splnenie si svojich daňových povinností voči štátu. Veľkou zmenou za zdaňovacie obdobie 2018, ako sme Vás už informovali v našom predchádzajúcom článku, je rozšírenie o ďalšiu skupinu daňovníkov, ktorá komunikuje s Finančnou správou elektronicky.

Pozrime sa na štatistiku za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, v ktorom posledný deň na odovzdanie daňového priznania a ostatných náležitostí bol 3. apríl 2018.
K 27. marcu 2018 evidovala Finančná správa z celkového očakávaného počtu len 60 % daňových priznaní typu A; 53 % daňových priznaní typu B a 50 % daňových priznaní z príjmu právnických osôb. Nasledujúca tabuľka ilustruje počet prijatých priznaní k 27. marcu 2018 a celkový počet ku koncu lehoty na podávanie priznaní (polnoc 3. apríla 2018).

Z predchádzajúcej tabuľky vyplýva, že skoro pätina všetkých daňových priznaní od fyzických osôb (typ A) bola poslaná na Finančný úrad maximálne týždeň pred uzávierkou. Každý štvrtý daňovník, ktorý podáva daňové priznanie typu B, si splnil svoju daňovú povinnosť rovnako týždeň pred uzávierkou. Najhoršie na tom dopadli daňové priznania právnických osôb, z ktorých skoro polovica bola poslaná v poslednom týždni.

Do analýzy nepočítame priznania, pri ktorých došlo k predĺženiu lehoty na podanie daňových povinností, alebo ktoré prišli na Finančný úrad poštou po 3. 4. 2018. Samozrejme nepočítame ani s daňovníkmi, ktorým sa účtovné obdobie nezhoduje s kalendárnym rokom. Pomocou nasledujúceho grafu si môžeme lepšie predstaviť pomer poslaných daňových priznaní na poslednú chvíľu oproti všetkým poslaným daňovým priznaniam (k 3. 4. 2018).

Z grafu vyplýva, že nezanedbateľná časť daňovníkov si svoju daňovú povinnosť splní na poslednú chvíľu. Výsledkom je nedostatok času na spracovanie daňového priznania, možné chyby, nesprávne výpočty, prípadne hľadanie účtovníka na poslednú chvíľu a mnohé ďalšie. Množstvo práce, úsilia a stresu spojených s jednorázovým spracovaním podkladov k splneniu si daňových povinností je enormné. Navyše, účtovné firmy si za jednorázové spracovanie účtujú prirážku - my nie sme výnimka. 

Posledný deň na podanie daňové priznania za rok 2018 bude 1. apríl 2019. Od dnešného dňa ostáva ešte relatívne dostatok času. Využite tento čas na priebežné spracovanie svojich papierov, prípadne si nájdite dobrého účtovníka, ktorý ich vypracuje za Vás. Vyhnete sa stresu.


Autor: Bc. Zdenko Masný
Ilustračný obrázok
Tabuľka a graf: vlastné spracovanie
Zdroj: Finančná správa Slovenskej republiky