Outsourcing - výhody / nevýhody

18.05.2018

V dnešnej uponáhľanej dobe nadobúda pojem "outsourcing" úplne nový rozmer. Možno nie všetci si to uvedomujeme, ale s outsourcingom sa môžeme stretnúť prakticky kedykoľvek. Od využití služieb čistiarní až po opatrovanie detí.

Ako by sme mohli tento výraz definovať? V literatúre existuje veľké množstvo odborných definícii. Za najvšeobecnejšiu by sme mohli považovať napríklad:

"outsourcing je delegovanie vymedzených činností (potrieb) určitého subjektu na tretiu osobu, ktorá ju pre nás vyhotoví (vypracuje)."


Výhody

  • činnosť úplne alebo čiastočne za Vás zhotoví tretia strana a Vy sa môžete venovať dôležitejším činnostiam - z toho vyplýva výrazná úspora času,
  • vzdelaní, školení odborníci, ktorý sa danej problematike aktívne venujú a vedia ju vyhotoviť na profesionálnej úrovni (napríklad murár, účtovník, inštalatér, krajčírka a mnohé ďalšie).

Nevýhody

        • nad činnosťou, ktorú ste sa rozhodli outsourcovať nemáte stopercentnú kontrolu. Musíte byť presvedčený, že tretia strana Vám danú činnosť vyhotoví profesionálne a včas,
        • ide o spoplatnenú službu a pre každého z nás má cena konkrétnej služby inú hodnotu. Pred tým, ako sa rozhodnete nejakú činnosť outsourcovať, položte si otázku:

"Akú hodnotu má pre mňa časová úspora, ktorú získam pri využívaní konkrétnej služby od tretej osoby?" 

Ako ste na tom vy? Máte s outsourcingom nejaké skúsenosti?


Autor: Bc. Zdenko Masný
Ilustračný obrázok