Povinná elektronická komunikácia s daňovým úradom pre živnostníkov

24.07.2018

Vzhľadom na novelu zákona č. 563/2009 daňového poriadku sú živnostníci od 1. 7. 2018 povinní s pracovníkmi daňových úradov komunikovať elektronicky. To znamená, že všetky dokumenty musia byť daňovému úradu doručené elektronicky. Tým nemáme na mysli komunikáciu prostredníctvom e-mailu.

Čo to pre mňa ako živnostníka znamená?

Od spomínaného dátumu ste povinný svoje daňové priznanie, účtovnú závierku alebo registrovanie pre daň podávať prostredníctvom elektronickej podateľne Finančnej správy (www.financnasprava.sk).

Čo všetko musím splniť pre dodržanie tejto zákonnej povinnosti?

Pred 10 rokmi (1. 7. 2008) začalo vydávanie občianskych preukazov s čipom. Pokiaľ čip na svojom preukaze nemáte, musíte si vybaviť nový občiansky preukaz a nechať si na ňom čip aktivovať. Pokiaľ máte na svojom preukaze neaktivovaný čip, aktivovať si ho môžete na okresnom riaditeľstve Policajného zboru.

V ďalšom kroku je potrebné, aby ste si na Váš počítač nainštalovali potrebný softvér na prácu s elektronickým občianskym preukazom a podpisovanie elektronických dokumentov. Po úspešnom  zvládnutí ste schopný sa prihlásiť na Ústredný portál verejnej správy. Celý manuál môžete nájsť na stránke www.slovensko.sk.

Ďalej je potrebné sa registrovať a autorizovať pomocou svojho občianskeho preukazu s čipom na stránke Finančnej správy (www.financnasprava.sk). Na záver ešte odporúčame nastaviť si na Váš e-mail notifikáciu na doručovanie oznámení, aby ste od daňového úradu nepremeškali žiadnu dôležitú správu. Od tohto okamihu môžete s pracovníkmi daňových úradov komunikovať elektronicky.
Je dôležité aby ste si elektronickú komunikáciu zabezpečili čo najskôr.

Je nejaká možnosť ako sa vyhnúť tomuto procesu?

Samozrejme. Pokiaľ využívate služby externého účtovníka, môžete ho splnomocniť, aby s pracovníkmi daňových úradov komunikoval za Vás. Na základe plnej moci od našich klientov (živnostníkov) budeme s daňovým úradom komunikovať v mene klienta s našim elektronickým podpisom. To znamená, že predchádzajúci proces nemusíte absolvovať a splníte si tým aj zákonnú povinnosť. V prípade, že sa chcú naši klienti celému procesu vyhnúť, ponúkame im túto možnosť bezplatne. 


Autor: Bc. Zdenko Masný
Ilustračný obrázok
Zdroj: Finančná správa Slovenskej republiky