O nás

Spoločnosť bola založená dňa 13. 02. 2018 za účelom dlhodobého uspokojovania potrieb pre fyzické osoby, právnické osoby a pre živnostníkov.

Spoločnosť poskytuje komplexné služby pre svojich klientov, ktorí sa rozhodli "outsourcovať" vedenie účtovníctva, spracovanie daňových priznaní, účtovných závierok a ďalšie povinnosti vyplývajúce z jednotlivých zákonov.

O Vaše potreby sa stará 

Ing. Zdenko Masný

Finančný účtovník, konateľ

Financie ma vždy zaujímali a fascinovali, preto som si vybral ekonomické štúdium na vysokých školách. Počas štúdia ma najviac zaujalo účtovníctvo, investície a finančné plánovanie. Rozhodol som sa začať podnikať, aby som mohol ľuďom spravovať tieto oblasti a tým pomáhal šetriť financie a v konečnom dôsledku najcennejšiu komoditu - ČAS.

Medzi moje záujmy patrí - čítanie kníh, cestovanie, plávanie, cyklistika, šach, klavír.

Absolvent Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v bakalárskom študijnom programe Financie, bankovníctvo a investovanie.

Absolvent Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze v magisterskom študijnom programe Finance a účetnictví s vedľajšou špecializáciou zameranou na Finančný audit.

Viac informácii na LinkedIn.