Poskytované služby

Vzhľadom na všetky zákonné povinnosti je niekedy zložité sa vyznať vo všetkých náležitostiach vyplývajúcich z jednotlivých zákonov. Či už ide o vypracovanie daňového priznania alebo vedenie evidencie, tieto úkony nás oberajú o drahocenný čas a energiu, ktoré by sme mohli využiť omnoho efektívnejšie.

Z tohto dôvodu sme tu My, aby ste Vy mohli Váš čas využiť efektívnejšie. Naše služby sú určené pre každého jednotlivca, spoločnosť či organizáciu.

Pre fyzické osoby

Pre našich klientov spracovávame daňové priznania v prípadoch, kedy si ich musia vypracovať sami. Čiže v prípadoch, kedy Váš zamestnávateľ nemôže urobiť ročné zúčtovanie za Vás.
Kedy mám povinnosť podať daňové priznanie sám?

V prípade, keď v zdaňovacom období dosiahnem okrem príjmu zo zamestnania aj iný zdaniteľný príjem ako fyzická osoba (z prenájmu nehnuteľností, z kapitálového majetku, a pod.).

V týchto prípadoch zabezpečujeme pre našich klientov vypracovanie daňového priznania typu B, prípadne ďalšie služby podľa špecifických potrieb každého klienta, napríklad spracovanie evidencie pri prenájme nehnuteľnosti.

Pre živnostníkov

Pre živnostníkov a ďalšie samostatne zárobkovo činné osoby spracovávame podľa špecifických potrieb ich zárobkovej činnosti kompletné účtovnícke služby:

 • Vedenie najvhodnejšej evidencie
 • Spracovanie účtovnej závierky*
 • Spracovanie príslušných daňových priznaní
 • Spracovanie a výpočet mzdy pre zamestnancov
 • Evidencia jázd
 • DPH

* V prípade vedenia jednoduchého alebo podvojného účtovníctva. 

Pre právnické osoby

Služba je určená pre právnické osoby, ktoré sa rozhodli "outsourcovať" vedenie svojho účtovníctva. Pre našich korporátnych klientov zabezpečujeme kompletné účtovnícke služby:

 • Vedenie podvojného účtovníctva
 • Spracovanie účtovnej závierky
 • Spracovanie príslušných daňových priznaní
 • Spracovanie a výpočet mzdy pre zamestnancov
 • Evidencia jázd
 • DPH